Migrena

Migrena i migrenowe bóle głowy to jedno z najczęściej występujących chronicznych schorzeń neurologicznych. Na migrenę cierpi około 12-28% populacji osób dorosłych,  z czego od 1,5 do 2% ma rozpoznaną postać przewlekłą migreny. Uważa się, że największe ryzyko zachorowania na migrenę występuje w wieku od 25-55 lat, czyli w wieku produkcyjnym, a chorzy cierpiący na migrenę zmuszeni są podporządkować ogromną część swojej aktywności społeczno – zawodowej chorobie. 

migrenaMigrena, będąc jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych ma wpływ nie tylko na jakość życia osób chorych i ich rodzin, ale przede wszystkim warunkuje w ogromnym stopniu funkcjonowanie w społeczeństwie osób na nią cierpiących.
Migrena to schorzenie objawiające się głównie bólami i zawrotami głowy, nudnościami, czasami połączonymi z problemami z widzeniem i słyszeniem lub omamami wzrokowymi. Migrena ma charakter napadowy, to znaczy jej ataki pojawiają się nagle i trwają od 4 do 72 godzin, po czym następuje przerwa w dolegliwościach bólowych, która trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bóle migrenowe oceniane są jako średnie do ciężkich pod względem intensywności. Ok. 70% pacjentów stara się opanować ból lekami dostępnymi bez recepty, ale tylko u 21% z nich przynosi to satysfakcjonujący efekt terapeutyczny.

MIGRENA PRZEWLEKŁA

Przewlekła migrena polega na utrzymywaniu się częstych i silnych dolegliwości bólowych, które wcześniej pojawiały się tylko okresowo, a także braku lub bardzo słabej reakcji na stosowane leki przeciwbólowe. Bóle głowy występują wtedy min. przez 15 dni w miesiącu. Większość chorych skarży się na codzienne, uporczywe bóle głowy, które znacznie ograniczają codzienne funkcjonowanie.

Proces przekształcania się migreny w przewlekłą dotyczy 2,5%-4,6% chorych rocznie i polega na stopniowej intensyfikacji nasilenia oraz częstości występowania bólów głowy, najczęściej współistniejąc z komponentą polekową (tzw. polekowe bóle głowy z odbicia definiowane są jako powyżej 10 dni na miesiąc pobierania tryptanów, ergotaminy lub opioidów lub powyżej 15 dni na miesiąc pobierania niesterydowych leków przeciwzapalnych lub kombinacji min. 2 leków. Co ciekawe, u ok. 50% chorych z przewlekłą migreną odstawienie leków p/bólowych powoduje redukcję częstości bólu głowy i powrót do migreny epizodycznej. To obrazuje jak niebezpiecznym zjawiskiem dla chorego może być stałe pobieranie leków przeciwbólowych. Obecnie chorzy mają nieograniczony dostęp do leków bez recepty, ale i nieświadomość zagrożeń z tego wynikających.


Ostatnie lata badań nad migreną przynoszą coraz więcej informacji na temat genetycznego podłoża choroby, choć przyczyna migreny wciąż nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że u jej podłoża leży nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce środowiskowe i sensoryczne, modyfikowana przez czynniki genetyczne (tzw. geny migreny). Szczególną rolę odgrywają tu kanały jonowe, powodujące zmiany pobudliwości neuronalnych błon komórkowych. U kobiet wrażliwość ta nasila się w trakcie cyklu miesiączkowego. Ból głowy może być zapoczątkowywany lub nasilany przez różne czynniki wyzwalające, takie jak: oślepiające światło, jasne oświetlenie, dźwięki albo inne bodźce, głód, nadmierny stres, wysiłek fizyczny, burzowa pogoda lub zmiany ciśnienia atmosferycznego, fluktuacje hormonalne w czasie miesiączki, brak albo nadmiar snu, alkohol lub stymulacja innymi środkami chemicznymi. Sam ból migrenowy jest wyzwalany przez zewnętrzne i wewnętrzne czynniki prowokujące, natomiast bezpośrednią jego przyczyną jest dysfunkcja monoaminergicznych układów sensorycznych w pniu mózgu i wzgórzu.  

W gabinecie ESTINA osobom cierpiącym z powodu migreny przewlekłej proponujemy: